Personen Sophus Falck....Webmaster: Dines BogøFalck: Generelt Sophus Falck Sophus Falck Sophus Falck

Sophus August Falck, der blev født i København 1864, var uddannet som smed og bøssemager. Allerede som 20-årig arbejdede han flere år i udlandet. Medens han arbejdede på Singers Symaskinefabrik i New York, kiggede han ivrigt på de aktiviteter, der blev udført fra en nærliggende redningsstation.

I 1890 nedsatte han sig som fabrikant i København, og her oparbejdede han en stor jernvarefabrik på Jagtvejen ved Nørrebros Runddel. I begyndelsen af dette århundrede udrustede Falck flere krigshospitaler i forbindelse med den russisk-japanske krig. Efter at han havde være i Rusland studerede han redningsvæsen i Hamburg og London.

Den 3. oktober 1906, på 22-års dagen for Christiansborg Slots brand, åbnede Falck den første redningsstation. Stationen lå i Ny Kongensgade 15, næsten op ad Christiansborg Slots ridebaner.

Selskabet hed København og Frederiksberg Redningskorps A/S. Sophus Falck, der var blevet kaldt "Jagtfalken" efter fabrikken på Jagtvej, fik nu tilnavnet "Redningsfalken". Et navn han var glad for, og som selskabet senere brugte som telegramadresse. I 1912 begyndte selskabet at benytte betegnelsen Falcks Redningskorps og ved redningsselskabets 25 års jubilæum ......